Press akreditacija

Press akreditacija Vam omogućava

  • Ulaz na sve dijelove utrke tijekom trajanja
  • Uzimanje izjava tijekom press konferencije i natjecanja u vremenu predviđenom za medije

 

 

VIP press akreditacija Vam omogućava

  • Ulaz na sve dijelove utrke tijekom trajanja
  • Uzimanje izjava tijekom press konferencije i natjecanja u vremenu predviđenom za medije
  • Ulaz na afterparty u subotu
  • Besplatnu večeru tijekom afterparty-a

4Obavještavamo novinare i medijske djelatnike da je rok za prijave za praćenje Međunarodnog Off Road Rally-a Blidinje Challenge 2024 05. kolovoza.

Prijave se vrše popunjavanjem obrasca na ovoj stranici.

Nakon isteka roka prijave, a najkasnije do 15. kolovoza 2024. godine, ORK Herceg ProTeam će e-poštom prijavljene obavijestiti o statusu akreditacija. Prijava ne jamči odobrenje, a Herceg ProTeam zadržava pravo prihvatiti ili odbiti zatraženu akreditaciju, odnosno zatražiti dokaze o prethodnom medijskom praćenju.

Odobrene akreditacije moći će se preuzeti u dogovoru s organizatorom.

Prema vrsti medija ograničen je broj akreditacija po pojedinačnom mediju:

  • televizijske kuće: 2 akreditacije po pojedinoj tv kući
  • tiskani mediji: 2 akreditacije po pojedinom tiskanom mediju
  • radio postaje: 2 akreditacije po pojedinačnoj radio postaji
  • web portali: 3 akreditacije po pojedinačnom web portalu

Herceg ProTeam zadržava pravo prihvatiti ili odbiti zatraženu akreditaciju.

Informacije o cijeni  VIP press akreditacije možete dobiti na mail info@hercegproteam.com

Zahtjev za akreditaciju
Medij koji predstavljate?